Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất tranh cử Chủ tịch VFF

  • 15/09/2022 08:31:27

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất tranh cử ghế Chủ VFF khóa 9, nhiệm kỳ 2002 - 2026.

Ngày 9/9, các tổ chức thành viên của VFF hoàn tất thủ tục đề cử nhân sự các chức danh chủ chốt, Ban chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa 9 và gửi về Tiểu ban nhân sự – Ban tổ chức Đại hội.

Theo đó, danh sách đề cử nhân sự hợp lệ của mỗi tổ chức thành viên không quá 17 ứng cử viên tham gia Ban chấp hành, không quá 3 ứng cử viên tham gia Ban Kiểm tra và đảm bảo danh sách đề cử nhân sự được người có thẩm quyền của tổ chức thành viên xác nhận và người được đề cử đồng ý.

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất tranh cử Chủ tịch VFF

Nhân sự chủ chốt VFF khóa 9 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận

Theo danh sách đề cử, ứng viên duy nhất tranh cử ghế Chủ tịch VFF khóa 9 là ông Trần Quốc Tuấn - Quyền Chủ tịch VFF khóa 8. Đây là điều không bất ngờ bởi ông Trần Quốc Tuấn nhận được phiếu tín nhiệm cao nhất, là người vừa có chuyên môn và quan hệ quốc tế.

Trong khi đó, ghế Phó Chủ tịch (tối đa 3 người) được dự đoán sẽ có nhiều bất ngờ. Ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn có tới 5 ứng viên là ông Dương Nghiệp Khôi, Vũ Tiến Thành, Trần Anh Tú, Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngọc Viễn.

Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 3 ứng viên là ông Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành và Trần Anh Tú.

Ghế Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại có 5 ứng viên là ông Lê Hoài Anh, Cao Văn Chóng, Nguyễn Quốc Hội, Nguyễn Thị Hoàng Phương và Nguyễn Xuân Vũ.

Ban chấp hành VFF khóa 9 có 37 ứng viên. Trong số này, 17 người sẽ trúng cử ở Đại hội sắp tới.

Theo kế hoạch, Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 9 (2022-2026) diễn ra vào ngày 6/11.

vietnamnet.vn

Tin Cùng Mục

Tin Mới Nhất

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất tranh cử Chủ tịch VFF - Thể Thao

  • Tin Mới Nhất
  • Đọc Nhiều